Věž u pivovaru

Novoměstská bašta je jedním z mála pozůstatků původního opevnění Krumlova. Existenci hradeb lze doložit již k roku 1347, tato bašta ale vznikla až na počátku 16. století. Její vznik souvisel s rozšířením Nového města a areálu klášterů, kdy bylo třeba i tuto novou městskou část ochránit hradbami. Hradbu mírně převyšovala a nacházely se v ní klíčové střílny. Už na počátku 19. století byla stavba adaptována k obytným účelům – její fortifikační funkce už tehdy nebylo zapotřebí, a tak Josef II. ze Schwarzenberku rozhodl, že tu bude byt hlídače, který střežil nedaleké knížecí rechle. Věž získala tři obytná patra a topné těleso (má tak na stavbě tohoto typu poněkud nepatřičně působící komín). I dnes lze ve věži bydlet, i když jen na krátkou dobu – od 90. let se v objektu nachází penzion, který byl v roce 2016 rekonstruován.