Domek U Kačeny

Dům s adresou Rooseveltova č.p. 29 je jedním z těch obyčejných domů, jehož raná historie zůstane už navždy tak trochu zatajena. Domy v Rooseveltově ulici vznikaly podél příjezdové cesty k městské bráně. Stáří domu s č.p. 29 lze jen odhadovat, pochází pravděpodobně ze středověkého období, každopádně jeho prvním známým majitelem byl v první půlce 16. století soukeník Jakeš Nyndrtom. Za následující století se v domě vystřídala rodina zedníka, nádeníka, dvorního dlaždiče či mlynáře. V půlce 19. století v domě bydlela jistá Anna Kohoutová. Dnešní podoba domu je pravděpodobně důsledek renesanční přestavby. Raně barokní podobu fasády dokazují dodnes dochované vrstvy omítky z té doby. Původně měl dům ještě římsu a obraz nad horním oknem, jak lze vidět na fotce z 60. let 20. století, kterou přikládáme níže. V roce 2018 dům vyhořel a i díky veřejné sbírce, v které se vybralo 350 000 Kč, probíhají opravy a dům už má novou střechu. V domě se bydlí a nachází se v něm obchůdek s legračními předměty.

Foto domu ze 60. let s římsou nad přízemím a obrazem nad horním oknem (foto SOkA Český Krumlov)