Dům U Bejka

Dům s adresou Linecká 41 je renesančního původu, jeho výrazná fasáda je ale barokní. Takovýchto zdobných barokních průčelí bylo kdysi v Krumlově více, mnoho jich ale bylo v průběhu 20. století znovuupraveno do starších podob – před barokními vrstvami byla dávána přednost zejména těm renesančním. Obraz, který je mezi okny v prvním patře, představuje Pannu Marii Kájovskou, tedy sošku madony, uctívanou v kájovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Je zde proto, že dům stál na cestě k tomuto poutnímu kostelu. Hodnotné ovšem není jen průčelí, ale i interiér domu – zachovalo se tu několik kleneb a trámový záklopový strop.