Škola sv. Anežky

Původně činžovní dům, dnes budova SUPŠ sv. Anežky s adresou Tavírna čp. 109 je domem, který byl hojně přestavován a dostavován. Vznikl roku 1891 přestavbou staršího objektu. Tehdy se v přízemí nacházelo 9 obytných pokojů s vlastní nebo společnou kuchyní, v patře pak 5 obytných jednotek. Majitelem domu byl jistý Josef Vaněček, už roku 1895 jej ale vlastnila Českokrumlovská záložna, peněžní ústav, který všem Krumlovákům bez rozdílu národnosti poskytoval úvěry a podporoval mnoho akcí ve městě. Právě Záložna stojí za význačnými stavebními úpravami domu. Záhy poté, co dům získala, byl přestaven malý zahradní domek, který k objektu přiléhal. Vznikly v něm 3 obytné pokoje, pracovna a prádelna. V roce 1929 pak nechala do této doby pouze jednopatrovému domu přistavět druhé patro. Na základě návrhu architekta Jakuba Marka zde vznikly 4 další byty o 11 pokojích, 4 kuchyních, 4 spížích, 4 koupelnách, 4 klosetech a 3 předsíních. Záložna stojí zřejmě i za stavbou východního přístavku. Roku 1931 pak v zahradě nechala postavit dnes již neexistující garáž pro dvě vozidla. Během druhé světové války tu byla provizorně zřízena německá učňovská škola, která předtím působila v budově bývalé plešivecké papírny. Na konci války budovu obsadila americká armáda a po jejím odchodu zde chvíli přechodně sídlila již česká učňovská škola. Poté dům opět fungoval jako činžovní, škola sv. Anežky zde byla zřízena roku 1991.