Červený dům v Široké

Dům čp. 77 v Široké ulici kolemjdoucí na první pohled zaujme svou rozlehlostí. Na jeho parcele, která byla zastavěná už ve středověku, totiž původně stály dva samostatné domy. Sjednoceny byly mezi lety 1588 a 1593, kdy dům prošel rozsáhlou renesanční úpravou, během níž vznikl zdobný portál a která také dala fasádě domu dnes již neexistující sgrafitovou výzdobu. Druhé patro vzniklo až na počátku 18. století. Fasáda je zdobena pouze velmi jednoduchými šambránami oken, jejím hlavním prvkem je již zmíněný, v Krumlově zcela výjimečný, renesanční portál. V interiéru se dochovaly renesanční klenby i pozdější barokní stropy. Z období od baroka až po 19. století pochází také zadní části domu – jeho hospodářské zázemí. Historie obyvatel domu je opravdu barvitá – bydlel zde bednář, alchymista, barvíř či kloboučník, v 17. století zde chvíli fungovala německá škola. Dnes se v budově nachází hotel a restaurace.