Fričkův dvůr

Pokud se na vyhlídce na Objížďkové ulici nepodíváme směrem na zámek, ale jaksi netradičně opačným směrem, uvidíme na skále se tyčící barák s adresou Kaplická 7. Dům, který se slepou fasádou obrací k městu, vypadá poněkud osamocen. Bylo to tak ale vždy?

Ve 14. století bychom na tomto místě nalezli Kojíškův dvůr, v 17. století pak dvůr Fričkův. Tvořen byl dodnes dochovanými domy č. p. 4, 5, 6 a 7, které jsou krásnou ukázkou tvarové, ale i časové mnohovrstevnatosti Českého Krumlova. Jejich původ sahá do gotického období, nalezneme na nich ale mnoho prvků renesančních, barokních či klasicistních. Dvůr byl na konci 17. století jako velmi zadlužený prodán městu a v roce 1794 pak byl rozprodán jednotlivým majitelům. Konec dvora jako celku pak byl dokonán v polovině 20. století, kdy bylo několik hospodářských budov, navazujících na dům na fotografii, zbouráno. Původní svah s políčky směřující k Vltavě byl zaříznut novou Objížďkovou ulicí (v místech, kde se historicky cesta nikdy nenacházela) a mezí novou ulicí a torzem bývalého dvora vznikla skála. Pokud tedy stojíme na vyhlídce nad autobusovým nádraží v Kaplické ulici, nacházíme se v bývalém dvoru.

Mapka blíže ukazující bývalý dvůr – žlutě je vyznačena dnešní Objížďková ulice, červeně zbourané domy a modře dům na úvodní fotografii.