Dům u Trojice

Dům, který vznikl až v 19. století, by nebyl zajímavý, pokud by mu význam nedaly události 20. století. Místo U Trojice bylo totiž vždy předělem; do druhé světové války bylo hranicí mezi německým Krumlovem a českými Domoradicemi. Během druhé světové války pak tvořilo hranici mezi Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava. Právě v domě, který dnes všichni známe jako restauraci U Trojice, byla protektorátní celnice oddělující tyto dva celky (Říšská celnice se nacházela v domě Pod Kamenem čp. 179 – fotografie domu níže) V druhé polovině 20. století byl k objektu přistavěn dům, směrem k dnešnímu kruhovému objezdu, který jaksi vstřebal původně samostatně stojící kapličku. Dnes není potřeba vytahovat u domu legitimaci, ale lze si v něm koupit točenou Plzeň.

Německá celnice se za druhé světové války nacházela v domě s adresou Pod Kamenem čp. 179. Po osvobození dům sloužil jako kontrolní bod americké armády.