Dům u lávky pod Plášťákem

Architektura domu čp. 86 Na Ostrově je natolik jednoduchá, že datum jeho vzniku lze těžko určit. Původně byl městskou zbrojnicí a byl pravděpodobně postaven nejpozději v době třicetileté války, kdy byly budovy tohoto účelu potřebné. První zmínka o jeho existenci pochází až z roku 1677. Zbrojnice byla určena k uskladnění těžkých kusů výzbroje, vozů a palných zbraní, na což ukazují široká vrata, jimiž mohl dovnitř vjet povoz, na který byla zbroj naložena. Tomuto účelu budova sloužila zhruba 200 let. V roce 1836 byl vytvořen plán, podle něhož měl být dům přestaven na masné krámy, k tomu však nikdy nedošlo. Poté zde nějakou dobu byla sýpka, o čemž svědčí dostavěná dvířka nad vraty, jimiž se obilí vytahovalo na půdu. Dnes se zde nachází restaurace Zdroj.