Dům s pražírnou

Dům stojící vedle budovy okresního soudu s adresou Horská čp. 70 má zvláštní pětiúhelníkový půdorys. Zřejmě byl kdysi součástí většího, dnes již neexistujícího hospodářského dvora, na což ukazuje torzo brány zachované v severozápadním rohu domu. Doba vzniku objektu není jasná, snad pochází z konce 18. nebo začátku 19. století. Jeho interiéry byly radikálně přestavěny. Hodnota domu je zejména urbanistická – svým objemem vymezuje střet dvou ulic, Horské a Linecké, navíc se nachází na pohledově exponovaném místě. Do domu, který je už od roku 1958 památkově chráněn, dnes můžeme zajít na výbornou kávu pražírny Ideál. Vstupní dveře, které do ní vedou, byly probourány až v 90. letech.