Stará barvírna

Na ostrůvku vymezeném Vltavou a náhonem Mrázkova mlýna se zástavba nacházela od 14. století. Patrně už tehdy zde fungovala panská valcha, kde se zpracovávalo sukno. V 18. století byl ke stávající budově valchy přistavěn barvířský domek, kde se sukno barvilo, a oba domy byly následně několikrát výrazně přestavěny. Nejprve, na počátku 19. století, vznikl akrýř (na fotografii vpravo). Na sklonku století pak byl celý objekt v souvislosti s industrializací výroby zcela proměněn – malé domky ozdobené historizujícím tvaroslovím nahradila továrna s velkými okny a vysokým komínem, kolem roku 1900 ještě přibyla v historickém jádru Krumlova neobvyklá plochá střecha (viz obrázky níže). Barvírna zde fungovala až do roku 1929, poté se v části objektu nacházelo truhlářství, později také krejčovství. Ještě nedávno chátrající budovy jsou v současnosti postupně opravovány a byl jim navrácen historizující vzhled. Paradoxně ale zejména zadní část budovy tak, jak vypadá dnes, v historii nikdy nevypadala a pod valbovou střechou a okenními šambránami, evokujícími architekturu 18. století, se stále skrývá tovární architektura konce století devatenáctého. Po dokončení rekonstrukce by se zde mělo nacházet muzeum, představující historii domu.

Část továrny zachycená na Seidelově fotografii z roku 1904.
Zchátralá budova zachycená na fotografii z počátku tohoto století.