Bývalá spořitelna

Budova, v níž se ještě před pár roky nacházela Spořitelna, byla postavena v letech 1886-1887 na místě dvou starších měšťanských domů čp. 5 a 6 (jejich fotografii naleznete níže). Nahradil je třípatrový dům vskutku obřích rozměrů, který zcela změnil měřítko náměstí a zabránil pohledu na kostelní věž. Proto byla následně, v letech 1893-1894, tehdejší barokní věž kostela sv. Víta nahrazena vyšší novogotickou, která je z náměstí opět vidět. Monumentální moderní budova, která výrazně převýšila všechny ostatní domy na náměstí, byla tehdejšími Krumlováky vesměs opěvována, z hlediska tehdy se rodící památkové péče ale šlo o krok odporující všem jejím zásadám. Budova má tři křídla a souběžně s ní byla stavěna i budova dnešní ZUŠ, která ke spořitelně zezadu přiléhá (hmoty obou domů, mezi nimiž se nachází dvůr, jsou dobře vidět na katastrální mapě, kterou přikládáme). Obě stavby vedl vídeňský architekt a krumlovský rodák Johann Smatosch. Přese všechno je dnes tato budova s klasicizujícím průčelím dobře zachovaným dokladem podoby veřejných staveb konce 19. století a je proto uznávána jako kulturní památka. V současné době je patrně přestavována na hotel.

Staré domy, které původně stály na místě spořitelny, tzv. Krumptmanovský a Platzerův, na fotografii z roku 1883 (její autor není známý).
Dům čp. 5 na katastrální mapě.