Sloupy na Plešiveckém náměstí

Na Plešiveckém náměstí se jen kus od sebe nacházejí dvě malé kamenné stavbičky. Jde o Boží muka, která mají symbolizovat sloup, u nějž byl bičován Kristus. Podobu sloupu mají první z nich, stojící na rohu domu čp. 74 (na fotografii vpředu). Na lucerně, která je na vrcholu sloupu osazená, je vyrytý letopočet, jehož třetí číslici lze jen stěží identifikovat – 16?8. Druhá Boží muka (na fotografii v pozadí) vznikla taktéž v 17. století. Na rozdíl od prvních je tvoří pilíř s okosenými rohy a vrcholovou lucernu navíc zdobí pět jehlanců s křížky. Oba objekty jsou památkově chráněné a byly v roce 2018 spolu se třetím sloupkem, nacházejícím se ve vyšší části náměstí, restaurovány. Na jejich vrcholcích tak můžeme dnes opět vidět obrázky světců. Přestože nejde o výrazné stavby, spoluutvářejí naše město.