Rechle

Lávka U Rechlí je jedna z nejdelších krytých lávek z konce 18. století na našem území. Podobné byť kratší a mladší ‚rechle‘ nalezneme třeba na Teplé Vltavě v Lenoře. Rechle pochází z německého slova ‚rechen’, které znamená pohrabat. Pod lávkou mezi pilíři byly původně hrábě, které zadržovaly dřevo splavované po Vltavě. Dřevo se následně uskladnilo v nedalekých skladech a využívalo nejen v Plešiveckých papírnách. Krumlovská lávka je krásnou ukázkou řemeslné zručnosti a jakéhosi estetického cítění, kdy i tato ryze technicistní stavba sloužící k zadržování splaveného dřeva byla postavena jako výrazný krajinný prvek se smyslem pro detail. Původní lávka byla ryze dřevěná posazená na šest kamenných pilířů. V letech 1986-1987 byly dřevěné podélné nosné trámy nahrazeny ocelovými „I“ nosníky, jak je vidět na fotografii níže. Samotná konstrukce lávky je tvořena nosnými sloupky, které jsou šikmo zavětrované příčnými dřevěnými hranoly. Na sloupky jsou posazeny pozednice, na nichž sedí sedlová stříška. Boky lávky jsou obity svislým bedněním s podélnými otvory, které vnitřek lávky prosvětlují. Lávka bývá označována jako Horní rechle, Dolní rechle bychom dříve nalezli přibližně na místě dnešního mostu u Havraní skály. Horní rechle byly v posledních letech několikrát opravovány, naposledy byla v roce 2020 vyměněna stará šindelová smrková střecha za totožnou z modřínu.

Tato fotografie z roku 1925 dokumentuje splavené dřevo na Vltavě zachycené hráběmi pod lávkou. V pravé části fotografie jsou vidět sklady dřeva. (Foto Josef Seidel, reprodukce z knihy Krumlov město pod věží)
Foto pravděpodobně z roku 1987 ukazující odhalenou konstrukci a nahrazení podélných nosných trámů za ocelové I nosníky. (autor neznámý)