Porákův dům

Dům čp. 53 na Latránu je gotického původu – ve středověku šlo o dva samostatné domy, které byly kolem roku 1580 renesančně přestavěny a bohatě ozdobeny sgrafitem. To není jen na čelní fasádě, ale i na té boční, obrácené do Klášterní ulice. Malby ve slepých arkádách pod lunetovou římsou zachycují „běh života“ – deset etap v životě muže. Do podoby domu výrazně zasáhly úpravy, ke kterým došlo v posledních staletích. Až do roku 1895, kdy proběhla neorenesanční přestavba, měl obloučkovou atiku, barokní členění fasády a umístění jeho oken odpovídalo původním dvěma domům – byla v rozdílné výšce (fotka 1 níže). Do dnešní podoby byla fasáda upravena až v roce 1955. Tehdejší restaurátoři se domu snažili vtisknout krumlovštější podobu renesance, jelikož úprava z roku 1895 vytvořila dům, který svou přesností charakteru Krumlova příliš neodpovídal (situaci mezi lety 1895 a 1955 zachycuje fotka 2 níže). Dům bývá někdy označován jako Porákův – to proto, že na konci 19. století jej obýval významný krumlovský podnikatel Arnošt Porák.

1) Porákův dům před rokem 1895 (foto Josef Seidel, reprodukce z Krumlov, město pod věží)
2) Takto dům vypadal mezi lety 1895 a 1955 (foto Josef Seidel, reprodukce z Krumlov, město pod věží)