Bývalá Finkova kavárna

Dům čp. 37 na Latránu je původně gotický, kolem roku 1580 byl renesančně přestavěn a jeho štít pochází až z doby těsně před rokem 1800. První patro domu je vysazeno na konzolách (tzv. krakorcích) a předsunuto před fasádu přízemí. Touto úpravou došlo jednak ke zvětšení obytné plochy v patře, jednak k zarovnání nepravidelné gotické fasády. Takovéto řešení rozhodně není ojedinělé – například jen o několik kroků výš na Latránu nalezneme dům čp. 44, jehož patro je řešeno podobně. Na nárožní konzolce je patrná rožmberská růže. Už od poloviny 17. století se zde nacházel hostinec, později kavárna s názvem Café Fink, kam často chodil i Egon Schiele. V duchu dlouholeté tradice se v domě i dnes nachází restaurace.