Památník SNP

Tento příspěvek se nevěnuje domu, ale soše ve veřejném prostoru, která s architekturou úzce souvisí. Počet soch a památníků na veřejných místech výrazně vzrostl po roce 1965, kdy byl schválen zákon, podle nějž mělo být při každé státní stavbě vyčleněno 1–4 % rozpočtu na výtvarnou výzdobu. Náměty plastik a skulptur byly bohužel často ideologicky motivované, nezřídka ale byla do prostranství umisťována díla významných sochařů, jejichž kvalitu si dnes právě kvůli ideologickému zabarvení neuvědomujeme. Toto dílo, památník Slovenského národního povstání, se nachází na horním Plešivci. Když bylo v roce 1979 plešivecké sídliště dostaveno, památník zde ještě nestál – vznikl až o rok později v dílně akademického sochaře Stanislava Zadražila. Jde o pískovcový blok se třemi bronzovými reliéfy, z nichž se dodnes dochovaly pouze dva – voják na čelní straně a holubice míru na jedné z bočních. Zadražil byl s Krumlovem úzce spjat, vytvořil například také znak města na Budějovické bráně nebo skulpturální stěnu „O přírodě I“ vedle samoobsluhy na dolním Plešivci (její fotka je níže). Od počátku 90. let vedl ateliér sochařství na škole sv. Anežky.

Stanislav Zadražil: „O přírodě I“, 1969