Nové domovy

Domy známé jako Nové domovy jsou příspěvkem do architektury Krumlova ze 40. let 20. století – z doby, kdy byl Krumlov součástí Třetí říše. Domy byly určeny pro německé přesídlence z italského Tyrolska. Tento projekt byl součástí německo-italské domluvy ve sporných národnostních otázkách poté, co se italský fašistický režim snažil poitalštit nejsevernější oblasti Itálie. Původní plán rozsáhlého urbanistického celku se 105 byty od rakouské architektonické kanceláře byl realizován jen z části. Domy byly postaveny v Heimatstillu – tedy stylu typicky německém. Vznikl tak bytový soubor, který se zbytku architektury Krumlova mírně vymyká – dva podlouhlé objekty definují prostor, ve kterém se nachází park. Použité detaily domu jako kamenné ostění či arkýř s iluzivní rustikou však byly evidentně snahou, jak komplex lépe začlenit do krumlovské architektury. V roce 2016 byly rekonstruovány inženýrské sítě a povrchy v okolí bytového komplexu. Od 40. let až dodnes se v objektech bydlí.