Nemocnice

Již více jak sto let směřují kroky nemocných do míst, kam směřují naše kroky dnes – na Horní Bránu. V roce 1911 byla slavnostně otevřena nemocnice Františka Josefa I., z níž se bohužel nezachovalo téměř nic (v komentářích naleznete dobovou fotografii). Kapacita původní nemocnice byla 50 lůžek (V Krumlově v té době žilo 9 tisíc obyvatel. Dnes má Krumlov kolem 13 tisíc obyvatel a v nemocnici se nachází 250 lůžek). S rozsahem poskytovaných služeb se rozrůstal i areál nemocnice. Po válce už se areál nemocnice skládal z původní budovy a pavilonu dnešní porodnice, která je zobrazena na fotografii. Ještě v 80. byl areál tvořen i chátrající původní budovou, která byla v následujících letech kompletně zbourána a postupně nahrazena dnešní podobou nemocnice. V roce 2017 byl k areálu přistavěn pavilón, v kterém se dnes nachází gynekologicko-porodnické a dětské oddělení. Před přesunutím nemocnice na Horní Bránu se čtyřicet let nemocnice nacházela v domě zvaném Giselaheim na Tavírně. Předtím se nacházela na vícero místech – na Latránu vedle kostela sv. Jošta, v domě s adresou Latrán č.p. 67 u dnešního kláštera, či v objektu Zámek č.p.184 na I. Zámeckém nádvoří. Ale o těchto barácích zas někdy příště.

Areál nemocnice na začátku 70. let tvořený dnes již neexistující původní budovou (vpravo) a pavilónem vyskytujícím v areálu dodnes (foto z archivu SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, autor neznámý)