Na Růžku

Vilu, která je dnes známá především díky koloniálu Na Růžku, nechal pro svého syna Franze Kickingera ml. postavit Franz Kickinger st., sochař, malíř, a také oblíbený plavčík zdejší plovárny. První projekt stavby byl nakreslen v roce 1927 a je pod ním podepsán inženýr Alfred Boxhorn. Na druhém projektu z roku 1928 už se nachází pouze razítko samotného Kickingera st., je tedy možné, že finální návrh domu vytvořil sám umělec. Spodní část objektu, která tvoří jakýsi podstavec vlastnímu domu, zůstala nezměněná, horní část se od návrhu z roku 1927 mírně liší. Mimo jiné byl dodán balkón na střední osu domu, který je dnes ve druhém podlaží zazděný a tvoří tak dvoupatrový obloukový rizalit. V místech, kde se dnes nachází koloniál, byl umělcův ateliér a obchod, nad ním pak dvoupodlažní byt. Celá stavba byla hotová v roce 1931, ateliér ale zřejmě fungoval jen velmi krátce, protože už roku 1933 tu byl zřízen řeznický krám pana Václava Vrby. Další osud Kickingerových nám není znám. Dnes tolik nepatřičně působící a obdivované sochy „hermovky“, které představují římského boha Vertumna a krásnou bohyni Pomonu, jsou dílem samotného Kickingera.

Podoba domu v době, kdy se tu nacházel sochařský ateliér.
Foto dostupné zde