Městský úřad

Soubor budov na hrázi hornobranského rybníka byl původně sídlem okresního výboru KSČ. V letech 1976–1978 jej vyprojektoval architekt Bohumil Böhm, který pracoval pod budějovickým Stavoprojektem. Původně se zde nacházely dva objekty garáží, které novostavbě ustoupily. Také musel být částečně zasypán blízký rybník, jeho břeh byl zpevněn a posunut o trochu dál od novostavby. Architekt Böhm zde navrhl čtyři více či méně propojené hmoty (dobře patrné na situačním plánu níže), jejichž rozdělení vyplynulo z rozdílných funkcí, které měly budovy zastávat. Jde o dvoupodlažní budovu B, na ní napojenou budovu A s pěti uskakujícími podlažími, jednopodlažní budovu garáží D a budovu C, spojenou s komplexem jen symbolicky – krčkem přes silnici. I tato budova má terasovitě řešená podlaží. Soubor budov, který tvoří prefabrikovaná skeletová konstrukce, je stejně jako mnoho dalších Böhmových staveb velmi citlivě zasazen do okolního prostředí. Na výzdobě interiéru s architektem spolupracovala řada umělců, mj. Jan Cihla nebo Stanislav Zadražil, téměř všechny realizace jsou ale dnes (zřejmě kvůli jejich silně ideologickému podtextu) nezvěstné. V posledních desetiletích zde došlo k několika stavebním úpravám. Dnes se v části budovy B nachází banka, která zde byla zřízena záhy po sametové revoluci, ve zbylých prostorách sídlí městský úřad. V budově C je hotel, který ke komplexu na druhé straně silnice už příliš nepatří, což podtrhuje rozdílné pojetí rekonstrukce fasády.

Situace (zákres veřejného osvětlení), vypracoval Bohumil Böhm, 1978, (archiv stavebního úřadu)
Pohled na fasádu obracející se k hornobranskému rybníku.