Měšťanský dům

Měšťanský dům č.p. 74 stojící na Plešiveckém náměstí pochází z období renesance. Jeho současná podoba je ale dílem z doby klasicismu. Suterén a přízemí objektu jsou zaklenuty valenými klenbami, zbytek prostor má stropy ploché. Na hlavní fasádě můžeme vidět dvě římsy, jednu nad prvním patrem a jednu korunní nad patrem druhým. Ač se z náměstí zdá, že dům obsahuje tři plnohodnotná patra, tak při pohledu z boku (foto níže) lze vidět, že druhé patro je tvořeno pouze půdním prostorem. Pravděpodobně při klasicistní úpravě majitel chtěl, aby jeho dům vypadal vyšší, než ve skutečnosti je. Přímo u domu se nachází boží muka, kolem kterých vede původní poutní cesta do Kájova. V objektu se dnes nachází penzion.