Lazebnický most

Lazebnický most, spojnice mezi Vnitřním městem a Latránem, získal svůj název díky lazebně, která se nacházela v latránském domě čp. 1 v těsné blízkosti mostu. Mostní konstrukce je ocelová, nese jí jeden střední pilíř a dvě kamenné opěry. V současné podobě byl postaven kolem roku 1835 poté, co původní lávku poškodily ledové kry. Až do této doby stála na latránské straně mostu brána, ta byla ovšem spolu s výstavbou nového mostu stržena. Na mostě se nachází dvě sochy, Ukřižovaný Kristus a sv. Jan Nepomucký. Sochu tohoto českého světce můžeme vidět na mnoha mostech po celých Čechách – to proto, že podle legendy byl po svém umučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Na podstavcích obou soch jsou latinské nápisy s chronogramem – pokud jej umíte rozluštit, dozvíte se, v jakých letech sochy vznikly! 

Krucifix na severozápadní straně mostu (foto Jiří Dlouhý)
Sv. Jan Nepomucký na jihovýchodní straně mostu (foto Jiří Dlouhý)