Krasavec

Měšťanský dům s adresou Plešivecké náměstí č.p. 95 je jeden z nejstarších objektů na Plešiveckém náměstí. Pochází ze středověkého až renesančního období, což dokládají mimo jiné klenuté prostory v přízemí a ve sklepech. Spolu s dalšími domy tvoří špalíček uprostřed náměstí. Dům má vysokou architektonickou a urbanistickou hodnotu, jeho dominantní postavení umocňuje umístění na vysokém tarasu, na kterém roste strom. Strmé střechy a sgrafitové kvádrování jsou pro dům charakteristické a spoluvytváří malebné prostředí náměstíčka. Na cedulce umístěné na fasádě se můžeme dočíst, že v domě byla v únoru 1921 založena krajská organizace Sociálně-demokratické strany – Levice, tehdejší odnož dnešní ČSSD. V roce 2020 byla dokončena vkusná rekonstrukce Plešiveckého náměstí, která celému místu vrátila historický ráz.