Kostky

Často při průchodu městem koukáme na domy a nevnímáme, po čem chodíme. Povrchy v krumlovském centru byly na začátku 90. let velmi kvalitně rekonstruovány. Architektka Hana Zachová je autorkou projektů na rekonstrukce několika ulic jako Radní, Široké, Dlouhé, Rooseveltovy, Rybářské či Plešivecké. Výsledkem je autentická dlažba, u níž bychom hádali větší stáří než 30 let – jakoby tam dlažba byla vždy. Rekonstrukce dlažeb byly v roce 1993 oceněny cenou časopisu Architekt. Architektka Zachová je zároveň i autorkou městského osvětlení v centru města, na kterém spolupracovala s Ing. Tejnorem, či sálu a zázemí městského divadla. Tyto lampy či detaily dlažby připomínají, že architekturu města netvoří jen domy, ale spousta elementů.