Knížecí lesní úřad

Bývalý schwarzenberský lesní úřad je tvořen dvěma objekty: dvoupatrovou hlavní budovou s čp. 138 (za lešením) a nižším křídlem s čp. 109 (na fotografii nalevo od hlavního objektu). Původně se jednalo o barokní dům, který byl v roce 1869 výrazně přestavěn v historizujícím stylu. Pěkné a památkově chráněné jsou valbové střechy (s mírným zhoupnutím) spolu s komíny a malými vikýři. Velmi hodnotné je samotné umístění objektu naproti samotnému zámku, s nímž byl původně i spjat. V interiéru bychom nalezli cenné truhlářské prvky z První republiky. Dnes se objekt nachází v soukromých rukách a probíhá rekonstrukce, jak je ostatně vidět z úvodní fotografie.

Původně se v okolí lesní správy nenacházely žádné objekty (mapa z poloviny 19. století)
Stará pohlednice (reprodukováno z Repro Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), R. Fink, s. 69)