Kláštery

Krumlovský klášter minoritů a klarisek založili Rožmberkové v polovině 14. století – první mniši sem přišli už v roce 1357, první řeholní sestry o čtyři roky později. Celý komplex je ve svém jádře gotický, dnešní podobu mu ale daly zejména barokní přestavby, ke kterým došlo v 17. a 18. století. Centrem areálu je kostel Božího těla a Panny Marie, napravo od něj při pohledu směrem k oltáři je minoritský konvent, na který navazuje konvent laických sester – bekyň. Vlevo od kostela se nachází konvent klarisek (jeho součástí jsou i budovy na fotografii). Klášter klarisek byl zrušen Josefem II. v roce 1782, klášter minoritů fungoval až do roku 1950. Poté areál dlouho sloužil jako sklad, byty, kasárna i liduška. V nedávné době byly všechny budovy zrekonstruovány a dnes se zde nachází kulturně vzdělávací centrum.

Pro snadnější orientaci připojujeme letecký snímek komplexu s popisy jednotlivých částí.