Kaplanka

Domu čp. 159 v Horní ulici se říká Kaplanka, jelikož zde bydleli kaplani. Byl postaven v letech 1513 až 1520, tedy v době, kdy u nás ještě doznívala pozdní gotika, ale zároveň už přicházely první doteky renesance. Pozdně gotická a zároveň už renesanční je i Kaplanka – někdy dokonce bývá označována jako první stopa renesance v Krumlově. Zcela novátorský je zejména portál s tympanonem, nacházející se na průčelí obráceném ke kostelu. Kromě něj je zde i několik náhrobních kamenů. Na průčelí hlavním, obráceném k budově dnešní ZUŠ, je výrazným prvkem nárožní arkýř, který zdobí rožmberská růže a pozdně gotický motiv přetínání. Podpírá jej rýhovaný polosloupek stojící na zvláštním mohutném podstavci. Štít, který dnes na tomto průčelí vidíme, vznikl až poměrně nedávno. Původní štít byl ve 2. polovině 19. století snesen a fasáda byla následně na dlouhou dobu zakončena jen římsou (jak je patrné na fotografii v komentářích). Současný štít s motivem jakéhosi cimbuří sem byl dodán až v roce 1980.

Takto budova vypadala na začátku 20. století (reprodukce z knihy Český Krumlov – historické centrum)