Hotel Vyšehrad


Bývalý hotel Vyšehrad se nepochybně řadí k těm barákům, o kterých se v Krumlově nejvíc mluví. Je totiž nevyužívanou ruinou, která hyzdí mnohé pohledy na město. Nebylo tomu tak ale vždy. Při jeho otevření v roce 1969 šlo o luxusní ubytovací zařízení s 51 pokoji o 130 lůžkách, s 270 místy v hotelové restauraci a jedním z nejkrásnějších výhledů na zámek. I v době výstavby budil hotel rozporuplné reakce. Projekt jeho výstavby byl totiž schválen v roce 1966, v době, kdy Krumlov trpěl nedostatkem míst v základních školách (školy Za Nádražím a Plešivec byly postaveny až v 70. letech). U určité skupiny obyvatel prevládal názor, že namísto velkého hotelu se ve městě měla postavit škola. Autorem projektu byl architekt Josef Opatřil, žák známého funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchse. Navrhl budovu, která se skládá ze tří částí na nepravidelném půdorysu – jsou to třípodlažní obytná část, restaurace s rozlehlou terasou a hotelová hala, která předešlé dvě části spojuje. Tímto hmotovým rozvržením Opatřil reagoval na svažitý terén i již existující okolní cesty. Hotel byl komplexním dílem – architekt navrhl i jeho vybavení a na výtvarné výzdobě se podílela řada umělců. Sálu restaurace například dominovala keramická mozaika od sochaře Petra Svobody, v pokojích visely obrazy krumlovského malíře Jana Cihly. Náklady na stavbu hotelu měly původně činit 7,5 milionu Kčs, konečná suma byla o šest milionů vyšší. Po roce 1989 byl hotel zprivatizován a vystřídal několik vlastníků, z nichž někteří měli velkolepé plány na jeho přestavbu. K té ale nikdy nedošlo a dům od konce 90. let chátrá. V roce 2015 byl městu nabídnut k odkoupení za nepřiměřených 29 milionů korun, město jeho koupi za takovouto částku odmítlo.

Dobové fotografie interiéru reprodukujeme z bakalářské práce „Hotel Vyšehrad v Českém Krumlově v souvislostech československé poválečné architektury“ Evy Jandové, dostupné na https://theses.cz/id/5665po/?lang=cs