Hotel u města Vídně

Dům známý jako „U města Vídně“ s adresou Latrán čp. 77 je mnohem rozsáhlejším komplexem, než se z ulice zdá. K hlavní budově, kterou vidíme na fotografii, totiž přiléhají další křídla ve dvoře. Na jejím místě stál dům zřejmě už ve středověku, v renesanci pak byl přestavěn. Zdejší obyvatelé v domě dlouhá léta provozovali pekařství. V roce 1798 byl dům zčásti zničen požárem, po němž došlo k velké klasicistní přestavbě, která dala domu jeho dnešní objem. Roku 1870 zde byl založen hostinec, jehož umístění bylo vzhledem k poloze hned za Budějovickou branou, jedním z hlavních vstupů do města, velmi výhodné. V této době bylo také dostavěno druhé patro domu. V roce 1929 byl pak objekt rozšířen o křídla odkoupená od kláštera klarisek a následovala přestavba na hotel – vedle restaurace tak nabízel 35 pokojů i garáže pro auta (dokonce s vlastní benzinovou pumpou před hotelem). Renesanční sgrafito na přední fasádě bylo restaurováno v roce 1939, a to pod vedením umělce Adolfa Jobsta, který byl zvolen více z politického hlediska, než kvůli svým dobrým výsledkům. Znovu bylo opravováno roku 2002, ale ani tato úprava nebyla příliš zdařilá – naprosto ignorovala princip původní techniky sgrafitové výzdoby, která je založená na kontrastu světlé a tmavé vrstvy omítky. Dnes se zde nachází hotel Bellevue.