Dům u vyhlídky

Dům v Horní ulici s č.p. 151 pochází ze středověku. Vybudovaný byl na svažitém terénu nad městskou hradbou. Dům je orientovaný jinak než jeho sousedé – hřeben střechy má rovnoběžný s ulicí Horní – což souvisí s výraznou přestavbou domu, kdy byla změněna právě i orientace střechy. Výraznými prvky fasády jsou dva vikýře s volutovými štítovými nástavci. Do současné rokokové podoby byl dům přestavěn v druhé polovině 18. století. Ulice Horní původně pokračovala směrem k dnešnímu muzeu dalšími sedmi měšťanskými domy, které byly ale na přelomu 16. a 17. století odkoupeny a sloužily jako seminář. V polovině 17. století byly domy zbourány a nový seminář – dnešní muzeum – byl dostavěn v roce 1652. Během výstavby bydleli chovanci právě v námi sledovaném domě č.p. 151. Dnešní vyhlídka před hotelem Růže (původně hřiště pro mládež) vznikla v roce 1657, kdy byla z ulice Parkán vystavěna opěrná zeď za 300 zlatých. V roce 1868 bylo přízemí adaptováno na dvě prodejny. Výloha byla do objektu dostavěna v roce 1929. V devadesátých letech 20. století byl dům opraven a byla v něm zřízena restaurace. V současné době se dům nachází v soukromých rukách a minimálně jeho přízemí není dlouhodobě využíváno.