Dům spořitelny

Tento dům si nechala postavit krumlovská spořitelna na konci 19. století a roku 1912 se v něm nacházelo několik bytů i prostor, který fungoval jako malá mateřská školka pro děti nájemníků. Dům výrazně zasáhl do panoramatu Českého Krumlova a svojí mohutností odkazuje k době svého vzniku. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo v Krumlově několik domů, které měřítkem výrazněji převyšovaly okolní zástavbu. Příkladem může být dnešní hotel Dvořák (1867), bývalá spořitelna na náměstí (1887), škola Linecká (1894) či secesní dům v Rooseveltově ulici (1912). Všechny uvedené stavby dokládají urbanistické proměny z přelomu století, jejichž snahou bylo učinit z Krumlova se středověkými úzkými uličkami moderní město. Vedle domu od roku 1909 stála budova fotoateliéru Wenzela Micka, který v roce 1940 po otci převzal syn Maximilian. Rodina Micko byla konkurentem o něco slavnější rodiny Seidelů. Wenzel i Max byli zároveň i nejslavnějšími obyvateli námi sledovaného domu, po válce ale byli odsunuti. V roce 1946 byl dům adaptován, kdy do jednotlivých bytů bylo dodáno sociální zázemí, jelikož původně byly toalety sdílené všemi nájemníky domu. V posledních letech je ozdoben cedulí FOR SALE.

Ateliér rodiny Micko u bytového domu, foceno před rokem 1937, Fotoateliér Micko (reprodukováno z knihy Krumlov, město pod věží)
Půdorys přestavby z roku 1946 (SOkA Český Krumlov)