Dům s průchodem

Dům čp. 157 se nachází na nároží ulic Horní a Masné. Jádro objektu pochází již ze 14. století, z kterého se zachovalo obvodové zdivo, část sklepů a valené klenby, které jsou spolu s kamennými ostěními či původní dlažbou příklady hodnotných historických konstrukcí. Dům byl rekonstruován v období renesance a baroka, kdy byly upraveny okenní otvory do současné podoby. Pozdější úpravy v klasicismu, jehož typickým příkladem je vedlejší dům čp. 158, se na domu čp. 157 nedochovaly. K úpravám domu došlo i ke konci 19. století. Během dalších sta let objekt víceméně chátral. Výrazným zásahem do domu bylo vytvoření průchodu v letech 1957-1962, který ústil na náměstí. Až do stavby Objížďkové ulice (1958-1962) totiž téměř veškerá doprava proudila právě Horní ulicí, která je v místě vyústění na náměstí velmi úzká. Tehdejší samospráva se tak vytvořením průchodu s veřejnými toaletami pravděpodobně snažila částečně vyřešit problém s bezpečností chodců a plynulostí automobilové dopravy, čímž ovšem byla znehodnocena dispozice tří domů. Průchod byl zrušen mezi lety 1996-1997. Na přelomu tisíciletí byl dům zrekonstruován, navrácena mu byla barevnost z přelomu 19. a 20. století. Již řadu let se v objektu nachází knihkupectví.

Foto z roku 1964 ukazuje průchod s veřejnými záchodky ústící na náměstí (Foto: Böhmerwaldmuseum Passau)