Dům s pavlačemi

Dům v Masné ulici s č.p. 129 názorně ukazuje, jak se do historického vývoje domu a jeho výsledné podoby propisují všechna století. Původní gotický objekt pochází z 16. století. Byl ale přestavěn v období renesance, baroka i klasicismu. Nejvýraznější úprava proběhla ale v 19. století, kdy byly nově provedeny veškeré vnitřní svislé i vodorovné konstrukce a do původně třípodlažního objektu byly vloženy patra čtyři. Hlavní vstup opatřený výrazným kamenným portálem byl přesunut z ulice Radniční do ulice Masné. Velmi specifickou pro krumlovskou architekturu se stala prosklená dřevěná pavlač ve třech patrech nad sebou. Dům je tak zajímavou kombinací pavlačí z 19. století posazených na původních kamenných krakorcích ze 16. století. Fasáda během svého života několikrát změnila barevnost – byla šedá, bílá a růžová. V roce 1939 byl dům opatřen zeleným nátěrem a v roce 2003 okrovým, v kterém ho vidíme dnes.