Dům naproti divadlu

Dům s adresou Horní čp. 26 je zasazen do strmého skalnatého terénu nad Vltavou a je proto z velké části vynášen a podpírán masivními zdmi. Ty odkazují k faktu, že právě zde se dříve nacházely městské hradby a v místě domu čp. 26 mohl být už v renesanční době bastion. Z doby baroka zde pak máme zprávy o existenci městské prachárny a do dnešní podoby byla budova přestavěna až na konci 18., nebo na začátku 19. století. Díky této klasicistní přestavbě tvoří dnes dům čp. 26 jeden celek s vedlejším domem čp. 27. Oba se do Horní ulice obracejí klasicistními volutovými štíty a mezi nimi se nachází vjezd do dvora. Budovy byly upravovány i v průběhu 20. století, což dokládá zejména vikýř domu čp. 26, patrný na fotografii, kterou přikládáme níže.

Pohled na oba domky (fotografie z https://encyklopedie.ckrumlov.cz/img.php?img=4&LANG=cz)
Fotografie Josefa Seidela z roku 1925 ukazuje dům čp. 26 ještě bez střešního vikýře, který byl přistavěn na konci 20. století (fotografie z knihy Krumlov, město pod věží)