Dům na ostrůvku

Osamocený měšťanský dům s adresou V Jámě č. p. 96 jistě zaujal pozornost vícero obyvatel i návštěvníků. Jedná se o dům s klasicistním průčelím, který vznikl pravděpodobně na přelomu 18.-19. století. Spojení domku s okolním světem zajišťuje pouze lávka nad Polečnicí. Z té doby pochází i kvádrové sgrafito, které je dnes ukryto pod mladší omítkou. Na konci 19. století bylo k domu přistavěno východní křídlo, které bylo v následujících letech zbouráno, dnešní přístavek směrem k řece vznikl až v 50. letech 20. století. Dnes se v objektu nachází penzion.