Dům na Novém Městě

Dům stojící na kraji ulice Nové město, jehož součástí je i průchod na fortnu, je gotického původu a byl později přestavován v období renesance a klasicismu. Cenné jsou zde zejména valené klenby dochované v přízemí a suterénu. Historii obyvatel domu můžeme sledovat již od počátku 16. století, kdy zde žil zbrojmistr a poté kloboučník nebo panský kovář. Po druhé světové válce byl dům zkonfiskován německé rodině Polákových a upraven na tři nájemní byty. Ty byly v roce 1958 zmodernizovány – byly vestavěny koupelny, z nichž jedna se nachází v onom mostku přímo nad průchodem do ulice Na Fortně. Dům za komunismu podobně jako mnoho dalších v Krumlově chátral, ale na počátku 70. let byla opravena jeho fasáda. Další nutné opravy proběhly po roce 1990, kdy nový majitel zrekonstruoval chátrající krov. Kompletní – velice citlivé – rekonstrukce se dům dočkal po roce 2007. Tehdy jej koupili současní majitelé, kteří nechali mimo jiné vyměnit šindele na střeše a pro nová okna použili dochovaná kování. V suterénu domu se dnes nachází bar a v patrech se bydlí.

Za zprostředkování historie domu děkujeme panu Kačenovi a jeho rodině.

Takto dům vypadal v roce 1967, před opravou fasády (foto z: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/img.php?img=580&LANG=cz)