Domky u Trojice

O výstavbě těchto domků na místě někdejší rokle vedle silnice na Budějovice – U Trojice – bylo rozhodnuto v roce 1976. Nevyužívaný svah měl být vyrovnán zeminou, která zbyla při výstavbě sídliště na Plešivci. Nejprve zde bylo navrhnuto osm samostatných domků se zahradou, poté byl ale plán změněn do současné podoby – vznikla řada šestnácti rodinných na sebe navazujících domů. Jsou dvoupodlažní, mají plochou střechu a „zařezávají se“ do ustupujícího svahu. Autor projektu Antonín Johanis dbal na jednotný vzhled domů a dokonce doporučoval, aby všechny zahrady měly jednotné oplocení, dnešní majitelé si ovšem své domy i zahrady upravili podle svého. Jednotnost řady, kterou můžeme sledovat na plánu níže, se tak vytratila.

Uliční pohled – plán ze srpna 1976, který se od realizované skutečnosti v mnoha ohledech liší, ale už je zde patrné základní hmotové rozvržení i důraz na jednotnost domků (SOkA Český Krumlov).