Domek kata Matěje

Poloha tohoto domu je zvláštní – nachází se za Budějovickou branou a tedy za dřívější městskou hradbou, a tak nenáleží k Latránu, ale kvůli adrese Latrán čp. 107 vlastně ani ke vzdálenějšímu Špičáku. Nejspíš právě toto umístění domu těsně za hradbami města dalo vzniknout pověsti, podle které zde od poloviny 16. století bydlel kat. Pro toho – jakožto posla smrti – totiž ve městě nebylo místa. Pověst vypráví o katu Matějovi, kterému se přezdívalo Dobrák, protože se snažil mírnit utrpení odsouzených nešťastníků. Kromě toho měl být také dobrým léčitelem – díky svému řemeslu dobře znal anatomii lidského těla, a tak zvládal léčit i zlomeniny. Pravdou ovšem je, že existence tohoto domu před rokem 1800 není doložená a jeho tvarosloví odpovídá spíše období klasicismu. Přesto může mít středověké základy. Arkýř na jižním průčelí (na fotografii) byl přistavěn v roce 1930. Od svého vzniku až do roku 1948 dům patřil majitelům českokrumlovského panství, v průběhu 20. století i po roce 2000 byl vícekrát přestavován a rekonstruován. Je jedním z mála měšťanských domů, které se v této lokalitě dochovaly, v 60. letech bylo totiž mnoho domů starého Špičáku zbouráno. Dnes se zde nachází penzion, jehož interiéry jsou zařízeny ve středověkém duchu. Zda tu ve středověku opravdu bydlel kat, zůstává nevyjasněné.