Divadlo

Budova dnešního městského divadla bývala původně zemědělskou usedlostí, která vznikla někdy na konci 16. století. O tom svědčí raně barokní zdivo, které je dochované ve střední části objektu, nebo valeně klenutý prostor v přízemí. Ve století osmnáctém tu byl zřízen zájezdní hostinec a pro dům se vžil název „Nová hospoda“. Kromě lokálu tu byly i pokoje pro hosty a stáje pro koně. V roce 1877 bylo k budově přistaveno nové křídlo – to, jehož součástí je dnes i divadelní jeviště. V něm se nacházel taneční sál a ještě jeden menší sálek (v místě dnešního skladu kulis). Od roku 1911 tu bylo provozováno stálé kino (pouhé čtyři roky poté, co bylo první stálé kino založeno v Praze!). Divadlo tu bylo zřízeno až poměrně nedávno – bylo otevřeno v červnu roku 1993 po rozsáhlé rekonstrukci celého objektu, která probíhala od poloviny osmdesátých let do roku 1993. Autory rekonstrukce byli Břetislav Horák, Miroslav Hnát a Hana Zachová. Než se krumlovské divadlo přestěhovalo sem, dlouhou dobu fungovalo o pár kroků dál směrem do centra, na adrese Horní čp. 153, kde jej založili už na počátku 17. století jezuité.

Nově postavené křídlo nese letopočet svého vzniku – 1877.