Bývalý lazaret

V domě na kraji Latránu, který přiléhá k Budějovické bráně a kde je dnes Restaurace 99, se dříve nacházel špitál sv. Alžběty. První zmínka o něm pochází z roku 1400, dům tedy musel vzniknout ještě dříve. Špitál zabíral celou velkou budovu na půdorysu písmene L, umístěnou na skále nad Polečnicí. V pramenech byl označován jako chorobinec, tudíž se zde zřejmě léčilo malomocenství a nakažlivé nemoci. V renesanci byl dům upravován, o čemž svědčí jeho sgrafitová výzdoba. Zajímavé je, že se původně nacházel na samém okraji města a až stavba opevnění a Budějovické brány jej na konci 16. století včlenila do městského organismu. Špitál byl v roce 1781 zrušen, respektive přemístěn do nově postavené budovy čp. 59 v Linecké ulici, a dům byl rozdělen na několik menších jednotek, sloužících obytným účelům.