Bývalá kovárna

Dům čp. 25 stojí na rozhraní Horní a Rooseveltovy ulice. Byl postaven zřejmě v 16. století, ve století osmnáctém byl ovšem upravován a tato přestavba se propsala zejména do bohatě zdobeného barokního průčelí. Fasáda domu, zakončená mohutným volutovým štítem, je členěna pilastry a zdobně orámována jsou i jednotlivá okna. Křižovatka před domem byla v 19. století velmi rušným místem – vedly tudy cesty na Velešín a Kaplici, ale i do Rožmberka a Lince. Je tedy příhodné, že právě v tomto domě se přes sto let nacházela kovárna s podkovárnou – v dřevěném přístavku (zachyceném na fotografii z počátku 20. století v komentářích) kovář spravoval podkovy koním okolo projíždějících cestujících. Na konci minulého století proběhla velká rekonstrukce domu a dnes se zde nachází penzion odkazující svým názvem k původní funkci domu.

Dům čp. 25 s dřevěným přístavkem, kde se nacházela podkovárna – před ní čekají vypřažené povozy až se okovaní koně vrátí zpět (foto Josef Wolf, 1908, SOkA Český Krumlov)
Projekt z roku 1888, kdy byl do objektu přistavěn lapač kouře a pekařská pec (SOkA Český Krumlov)