Barák u silnice

Ulice Pod Kamenem, dnes charakterem spíše silnice než ulice, dříve bývala skutečnou živou ulicí. Směrem ke skále ulici lemovala řádka domů a mezi ulicí a Vltavou se nacházela opěrná zeď (viz foto níže). Během stavby Objížďkové ulice v 60. letech úpravy neminuly ani ulici Pod Kamenem. Pro zvyšující se automobilovou dopravu už šířka ulice bohužel nedostačovala. Samotné rozšíření ulice směrem k Vltavě nebylo dostatečné, proto bylo přikročeno ke zbourání desítek domů a rozšíření ulice i směrem ke skále. Charakter místa tak byl kompletně změněn. Proč ale několik domů včetně toho na fotce vydrželo? Dům totiž byl před stovkami let postaven 5,5 metru od uliční čáry, když se tedy ulice rozšiřovala o pět metrů směrem ke skále, dům měl ještě půl metru fóra. Jelikož tedy dům nepřekážel v cestě, tak tehdejší správa nepřikročila k jeho zbourání. Dnes nám tato ruina, která se nachází v soukromých rukách, připomíná střet dvou světů; toho pěšího a toho automobilového.

Původní zástavba okolo ulice Pod Kamenem. Z těchto domů nezůstal jediný. (Zdroj: archiv fotografií, SOkA Český Krumlov)
Soutisk mapy z půlky 19. století se současným katastrem.