Secesní vila na Špičáku

Při třídě Míru, naproti ulici T. G. Masaryka, se nachází vila z počátku 20. století. V roce 1907 ji navrhl architekt Johann Stepan, krumlovský rodák a toho času městský stavitel v Českých Budějovicích. Vila na Špičáku byla jednou z prvních, které pro Krumlov navrhl (ve 20. letech pak například vyprojektoval vilu na rohu Objížďkové a Kaplické ulice a činný byl v našem městě ještě ve 30. letech). Patrový dům si u něj objednal jistý Josef Klufa. Vila je krásnou ukázkou architektury počátku 20. století s prvky secese, která je nejvíce patrná asi v pojednání půlkruhového „termálního“ okna pod střechou. Ač dům dnes není v dobrém stavu, jemné detaily členění fasády jsou stále dobře patrné a velmi přesně odpovídají Stepanovu plánu z roku 1907. Za zmínku zde stojí i stavba nacházející se za vilou. Dnešní postmoderní budova pojišťovny vznikla přestavbou obchodu z roku 1898, náležejícího k vedlejší Jesslově vile, a garáží, které byly v roce 1924 na tento obchod napojeny. Z plánu na „prodloužení obchodu“ dochovaného v okresním archivu, lze usoudit, že původní podoba zadní stavby se k vile hodila o něco lépe než ta dnešní.

Návrh vily pro Josefa Klufu z roku 1907 orazítkovaný Johannem Stepanem (SOkA Český Krumlov)