První továrna v Tovární

Budovy na konci Tovární ulice, v nichž se dnes nachází výrobna tužek Stabilo, byly vůbec první továrnou, která v této oblasti vznikla. Byla otevřena v květnu roku 1951. Původně se zde ovšem nevyráběly pastelky, ale přírodní i umělé příze, a to nejprve pod hlavičkou podniku Konopa, od roku 1974 pod podnikem Jitka. Přádelna lnu a konopí se původně nacházela v Novém Spolí, ale jelikož zdejší prostory už výrobě nevyhovovaly, byla přádelna krátce po svém znárodnění přesunuta právě do Domoradic. Správní budova (na fotografii) představuje jednoduchou architekturu s valbovou střechou a sgrafitem pod korunní římsou, jaká byla v 50. letech velmi typická. Samotný vstup dnes tvoří novodobá přístavba. Velká výrobní hala je zastřešena půlobloukovými slunolamy, které by dovnitř měly vnášet dostatek světla. Takováto takzvaná pilová nebo také šedová střecha je pro tovární haly poměrně typická. Ač budovy v toku let prošly řadou úprav, základní architektonické rozvržení funguje od padesátých let dodnes.

Továrna na ortofotu z let 1947-1952 – tehdy byla ještě jedinou stavbou při Tovární ulici (zdroj: geoportál města)
Zastřešení půlobloukovými slunolamy je pro tovární stavby poměrně typické – podobné řešení můžeme vidět například na někdejší mlékárně ve Strakonicích, navržené architekty Havlíčkem, Hrubým a Kerhartem (dokončená byla roku 1953).
Pohled k tovární hale
Letecký pohled na tovární halu