Vila Hilde Steinbrecherové

Dům s adresou Horská č.p. 333 byl postaven v roce 1937 podle projektu architekta Nikolause Zdekauera pro jistou Hildu Steinbrecherovou. Dům je posazen ve svahu na polozapuštěném zděném suterénu a omítka je provedena v béžové barvě. Jeho podoba je ovlivněna funkcionalismem, pro nějž je ale dům nezvykle zakončen valbovou střechou. Ta stěny domu velmi přesahuje a je členěna historizujícími vikýři, označovanými jako „volské oko“. Pro funkcionalismus typická plochá střecha zde nemohla být použita kvůli přímému vizuálnímu kontaktu s historickým centrem města. Velmi funkcionalisticky naopak působí zejména rohová okna a nezdobné jednoduché fasády. Kombinace funkcionalistických tendencí a tradiční šikmé střechy je příznačná i pro další krumlovské realizace architekta Zdekauera (Na Moráni č.p. 311 a 315). Právě tato stylová nejednoznačnost je pro jeho architekturu typická. V dnešní době vila bohužel chátrá.

Detail výrazných rohových oken v kombinaci s přesahem valbové střechy.