U Dušků

Dům č.p. 147 je měšťanský dům renesančního původu, jeho současná podoba je ale výsledkem klasicistní přestavby v první půlce 19. století. Jedná se o běžný dům s polovalbovou střechou a jednoduše členěnou fasádou, který je posazený ve svahu směrem k říčce Polečnici. Po druhé světové válce objekt koupila rodina Dušků a začala v objektu provozovat hostinec, který byl komunistickým režimem po pár letech znárodněn. V roce 1963 se okolí domu výrazně změnilo v důsledku stavby Objížďkové ulice, jak je vidět na fotografii v komentářích. V rámci úprav vznikl most nad novou Chvalšinskou ulicí, terén u domu byl navýšen, takže tři přízemní okna domu musela být zazděna. V druhé polovině 20. století byla opravena fasáda, vyměněna okna a střešní krytina. Tradici restaurace pak obnovil v roce 1990 syn předválečného majitele, na nějž navázal v roce 2009 vnuk. Dodnes se tak v domu nachází známá restaurace U Dušků.

Pohled od Dušků (napravo) směrem ke kinu Luna na dnešní most přes Chvalšinskou ulici.
(autor neznámý, cca 1962, archiv fotografií ze stavby Objížďkové ulice, SOkA Český Krumlov)