Na Ostrově

Dům s adresou Na Ostrově čp. 171 je úzký, ale vysoký, a tak kolemjdoucí poutá svou nezvyklou protáhlostí. Vznikl až v 19. století – nejprve, krátce před rokem 1820, zde byl postaven menší barvířský domek, který poté několikrát změnil funkci – nacházela se tu přádelna, drtírna grafitu nebo prýmkařství. Se změnami využití se pojily i stavební přeměny. V letech 1895 až 1896 byl pak dům přestavěn kompletně – bylo dostavěno druhé patro a objekt tak získal svou dnešní podobu. Jeho součástí byl i přístavek nad náhonem, jenž dnes již neexistuje, ale je dobře patrný na fotografii, kterou přikládáme níže. V části domu se bydlelo, část stále sloužila průmyslovým účelům. I proto je jeho fasáda velmi jednoduchá, v přízemí ji člení jen jemná bosáž, okna jsou umístěna do lisenových rámců, které ještě zdůrazňují vertikalitu domu. V nedávných letech byl objekt rekonstruován a dnes se zde nachází penzion a restaurace.

Na Císařském otisku z roku 1826 je patrný původní menší barvířský domek, černá linka vyznačuje pozici dnešního domu (zdroj: Geoportál města)
Takto zachytil domy u ostrova Josef Seidel mezi lety 1920 a 1935. Nad vodou je vidět dnes již neexistující stavba připojená k námi sledovanému domu (reprodukce z: Krumlov, město pod věží)