Červená brána

Jedna z mála bran, která se v Krumlově dochovala, je ta Červená. Byla součástí hradby Dolního hradu, ke které byly během 15. století přistavěny hospodářské objekty – na jedné straně brány se nachází bývalá solnice, na druhé pak bývalé konírny. V 16. století pak bylo realizováno propojení klášterů a hradu, jehož spojovací chodbu můžeme vidět nad půlkruhovým valeným obloukem. Ta je z vnější strany zdobena rustikální bosáží. Do dnešní podoby byla brána upravena v 18. století a o století později přibyla i červená dřevěná vrata se schwarzenberským erbem, která dala bráně její název.

Foto z roku 1946 od fotografa Grünera