Poradna pro nemocné

Dům č.p. 312 v městském parku byl postaven v roce 1928 podle plánů městského stavitele Josefa Peukerta. Ten pocházel z Jablonce, v roce 1923 dostudoval Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Kotěry a v letech 1926-1931 byl městským stavitelem v Krumlově. Dům, který sloužil jako poradna pro lidi nemocné tuberkulózou, vznikl v místě bývalého hřbitova v rámci úpravy kompozice celého parku ve 30. letech. Zařízení následně vedl vážený českokrumlovský židovský lékař MUDr. Julius Loria. Architekt Peukert se jako městský stavitel snažil o zachování tváře Krumlova, což dokládá i jeho realizace v městském parku. Byť je fasáda bez výrazné zdobnosti a členění oken odkazuje k moderně, výrazně tvarovaný štít byl evidentně inspirován staršími barokními štíty.

Původní skica architekta Peukerta. Výsledná realizace oproti ní doznala dílčích změn.