Pomník padlým

Polozapomenutý pomník padlým českokrumlovským občanům ve válkách byl postavený v roce 1898 na křižovatce cesty vedoucí do Rozsypu u lesního parčíku. Obelisk z černé leštěné žuly vytvořil kamenický mistr Maxmilián Paleczek. Jedna z největších válek v 19. století proběhla mezi Pruským královstvím a Rakouským císařstvím v roce 1866 a skončila vítězstvím Pruska. Katastrofální prohra Rakouského císařství pak vedla v roce 1867 k zániku císařství a vzniku Rakouska-Uherska, čímž uherské země získaly v rámci říše rovnoprávnost. Naopak vítězství Pruska nad Rakouskem a následné vítězství nad Francií (1870) vedla v roce 1871 ke sjednocení Německa. Letopočty 1848-1898 dochované na pomníku poukazují k padesátému výročí vlády Františka Josefa I., kvůli němuž byl pomník Spolkem válečných veteránů postaven. Kromě letopočtů byly ale veškeré nápisy z pomníku odstraněny, pravděpodobně se tak stalo v druhé polovině 20. století. Pomník jako takový je ale dodnes tichou připomínkou událostí 2. poloviny 19. století.

Bývalé nápisy s letopočtem na pomníku v detailu.
Fotka pomníku z přelomu století od Josefa Wolfa (reprodukce z knihy Krumlov – Město pod věží).